İSTİHDAMDA KOBİLERİN ÖNEMİ | Esnaftanbul.com

İSTİHDAMDA KOBİLERİN ÖNEMİ

İSTİHDAMDA KOBİLERİN ...
İSTİHDAMDA KOBİLERİN ÖNEMİ

İSTİHDAMDA KOBİLERİN ÖNEMİ

İSTİHDAMDA KOBİLERİN ÖNEMİ

Gelişen ve değişen küresel ekonomide büyük şirketlerden ziyade, değişime daha fazla ayak uydurabilen ve daha dinamik yapıda hareket edebilen Kobiler önem kazanmıştır. Günümüzde,  daralan ticaret ve üretimin hacminde ortaya çıkan işsizlik ve istihdam sorununda Kobilerin sağladığı istihadam büyük önem taşımaktadır.

     Kobilerin ekonomik ve sosyal  hayata sağladığı bu dinamik yapıda, nitelikli personel yetiştirememesi ve yöneticilerinin bilinçi hareket edememe problemleri olumsuz yönlerindendir. Bu durumun en önemli nedeni ülkemizde mevcut bulunan eğitim sisteminin piyasa koşullarına hitap etmemesi sonucu nitelikli personelin yetişmemesi sonucunu doğurmaktadır.

    Kobiler ekonomik gelişmelere büyük firmalara göre daha hızlı reaksiyon gösterebildiklerinden dolayı , istihdam konusunda çok fazla işçi çıkarma yada almaya yönelmeyerek diğer etkenlerde natif çalışmalar yapmaktadır. 

   Kobilerin ekonomik ve sosyal yaşama katkıları; mevcut istihdamın arttırılması, girişimciliği geliştirilmesi, verimlilikte artış, yenilikçilik, rekabeti ekonomik ortamın yaratılması, büyük işletmelerin gerçekleştirmediği mal/ hizmeti piyasaya sürebilmek, sonsuz tüketici ihtiyaçlarının karşılanmasında ekonomiye katkı sağlamak, ekonomik krizlerin etkisinin azaltılması, gelir dağılımdaki adaletin sağlanması, bölgesel olarak gelişmişlik farkının azaltılması, göçü ve göçe yol açan nedenleri ortadan kaldırması.

  Ekonomik alanda yaşanan rekabet, nihai tüketici odaklı hareket etmeye yol açarak daha az sermaye daha çok emek gerektiren mal veya hizmetlere duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda, Kobilerin büyük işletmelere nazaran bu tip talepleri, daha fazla istihdam sağlayarak gerçekleştirmesi ekonomiyi pozitif yönden etkilemektedir.

     Kobiler de verimlilik nasıl arttırılır?

Kobiler’in yöneticileri, büyük işletmelerin yönetcilerine nazaran işinin bizzat başındadır. Gerekli donanıma sahip kobi işletmecisi, ekonomik gelişmelere ayak uydurabilecek ve az sermaye ile fazla emeği birleştirerek piyasada pozitif yönde etki edebilecektir. Kobi yöneticisi işini daha yakından takip edeceği için, oluşabilecek vergi cezalarından ve olumsuzluklardan firmasını koruyabilecektir. Bununla birlikte nitelikli iş gücüne sahip Kobi’ler daha verimli işler yapabileceklerdir. Devletinde Kobi’ler için yaptığı ve yapacağı istihdam sağlama, üretimi teşvik, vergi muafiyetleri, eğitim desteği ile birlikte Kobi’lerin verimliliği ve karlılığı artacaktır. Sonuç olarak verimliliği ve karlılığı artan Kobi’ler daha fazla istihdam yaratacak, işsizlikle mücadelede önemli bir değer haline gelecektir.