ŞİRKET KURMAK | Esnaftanbul.com

ŞİRKET KURMAK

ŞİRKET KURMAK

ŞİRKET KURMAK

                ŞİRKET NASIL KURULUR? ŞİRKET KURMA KOŞULARI NELERDİR? ŞİRKET KURARKEN                 GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR? ŞİRKET KURMA MALİYETLERİ NELERDİR? ÖDENMESİ ZORUNLU VERGİLER HANGİLERİDİR?

Limited şirket kurarken gerekli belgeler hangileridir? 

 • 3 adet ortaklara ait ikametgâh belgesi 

 • 3 adet arkalarına tüm ortakların isimleri yazılı olan, ortaklara ait vesikalık fotoğraf

 • Yabancı ortak varsa; tercüme edilmiş noter onaylı pasaport bilgisi, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancı kimlik numarasını gösteren belge, Türkiye’de ikamet ediyorsa noter onaylı ikametgâh belgesi, 

 • İşyerine ait kira sözleşmesi,

Limited şirket kurulum maliyeti ne kadardır?

Limited şirket kuruluş maliyeti, asgari ortalama 2.200.-2.500 TL ‘dir.

Anonim şirket kurarken gerekli belgeler hangileridir? 

Anonim Şirketler, hem kuruluş aşamasında hem de muhasebe süreçlerde en karmaşık yapıya sahip olan şirketleridir. Anonim şirketlerin kuruluş aşamasında gerekli olan belgeler: 

 • 2 nüsha olacak şekilde ortakların ikametgah adresi,

 • Ortakların kimlik fotokopisi

 • 3’er adet vesikalık fotoğraf

 • Şirket adresi

 • Kira sözleşmesi

 • Şirketin unvanı

 • Şirketin toplam sermaye tutarı

 • Ortaklık payları/ oranları

 • Şirket yasal temsilcisi

 

Anonim şirket kurulum maliyeti ne kadardır?

Anonim şirket kuruluş maliyeti, asgari ortalama 2.500.-2.700 TL ‘dir.

 

                            ŞAHIS ŞİRKETİ

Şahıs şirketleri, kişiler tarafından sıklıkla kurulan şirket türüdür. Tek bir kişinin sorumluluğu bulunduğu, alacaklara karşı tek muhatap kabul edilen, kuruluşu ve feshi kolay olan, herhangi bir sermaye sınırlaması olmayan, SGK güvencesi zorunlu olarak BAĞ-KUR sistemine tabi olan şirketlere şahıs şirketleri denir.

                            Şahıs şirketi kurarken gerekli belgeler hangileridir? 

Şahıs şirketi kurarken, belli bir adrese ihtiyaç duyulmaktadır. Bu adres bir home-office de olabilir, bir sanal ofis veya normal bir işyeri adresi de olabilir. Şahıs şirketlerinin kuruluş aşamasında gerekli olan belgeler:

 • İşyerine ait kira kontratı

 • Şahsın ikametgâh belgesi

 • İmza sirküleri

 • Nüfus cüzdanı sureti

 • 3 adet vesikalık fotoğraf

 • Muhasebecisi varsa vekâleti

 

Şahıs şirketi kurulum maliyeti ne kadardır?

Şahıs şirketi kuruluş maliyeti, asgari ortalama 400.-500 TL ‘dir.

 

    ŞİRKETLERİN KURULDUKTAN SONRA ÖDEMEKTE ZORUNLU OLDUKLARI VERGİLER HANGİLERİDİR?

 • Her ay KDV

 • Her ay personel çalıştıranlar için, sigorta pirimi

 • Her ay BAĞ-KUR pirimi/ SGK pirimi

 • Üç ayda bir muhtasar (Stopaj)

 • Üç ayda bir Geçici vergi (Kurumlar Vergisi/ Gelir Vergisi)

 • Yılda bir yasal defter tasdiki

 • Belediye vergileri