ŞİRKET TÜRLERİ VE TANIMLARI | Esnaftanbul.com

ŞİRKET TÜRLERİ VE TANIMLARI

ŞİRKET TÜRLERİ VE TANIMLARI
ŞİRKET TÜRLERİ VE TANIMLARI

ŞİRKET TÜRLERİ VE TANIMLARI

ŞİRKET TÜRLERİ VE TANIMLARI

Ölçeklerine ve sektörlerine göre değişiklik gösteren birçok şirket çeşidi bulunmaktadır. Ülkemizde faaliyette bulunan 6 ayrı kategoride şirket bulunmaktadır. Bunlar; Anonim şirket, limitet şirket, paylı komandit şirket, adi komandit şirket, kolektif şirket, adi şirket. 

Bu şirketler de kendi aralarında ikiye ayrılır: Sermaye şirketi olanlar: Anonim şirket, limitet şirketi, paylı komandit şirket. Sahıs şirketleri: Adi komandit şirket, adi şirket, kolektif şirket.

ANONİM ŞİRKET

Sermayesi paylara bölünmüş ve gerçek yada tüzel kişiler tarafından, bir gerçek/tüzel kişi ile de kurulabilen, ortaklarının taahhüt etmiş oldukları sermaye payı kadar sorumlulukları bulundukları şirketlere anonim şirket denir. Asgari sermaye tutarı 50.000 TL’dir. Genel kurul ve yönetim kurulu anonim şirketin zorunlu organlarıdır.

LİMİTED ŞİRKET

Asgari sermaye tutarı 10.00 TL, bir gerçek yada tüzel l,kişilik tarafından kurulabilen, ortaklarının şirket borçlarından sorumlu olmadığı sadece sermaye taahhüdü kadar sorumlulukları bulunan şirketlere limitet şirketler denir.

KOMANDİT ŞİRKET

Komandit şirketlerde iki tür ortaklık yapısı bulunmaktadır. Sözleşeme de açıkça belirtilecek şekilde sorumluluğu belli bir sermaye ile sınırlı olan, komandite ortaklık; sorumluluğu sermaye miktarından bağımsız olarak yani sorumluluğu sınırsız olan, komandite ortak bulunan şirketlere komandit şirketler denir.

KOLLEKTİF ŞİRKETLER

Yalnızca gerçek kişiler tarafından kurulabilen, sermayesi belli payla ya da miktarla sınırlandırılmamış, ortaklarına sorumluluk açısından herhangi bir sınırlama getirmeyen veya ortakların sorumluluklarının sermayede belirtildiği kadarıyla sorumlu tutulabildikleri şirketlere kolektif şirket denir.

SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, ortaklarından bir veya bir kaçının sorumlulukları bir kolektif şirket gibi, diğer ortaklar ise bir anonim şirket hisse sahibi gibi sorumlu olan şirketlerdir.

       Komandit ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde, komandite ortakların en az birinin adı soyadının, ticaret unvanının ve şirket türünün belirtilmesi gerekir. Ancak, Komanditer ortakların adı,  soyadı, ticaret unvanları bulunmaz. 

    Komandite ve komanditer ortakların birbiri ile komantider ortakların hepsi veya üçüncü kişilerle hukuki ilişkileri, şirketin yönetimi ile ilgili işlerde, şirketten ayrılmaları komandit şirketlerde uygulanan hükümlere tabidir ve kanunda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirket hükümleri uygulanmaktadır.