Dolar, Euro, döviz, altın, borsa, faiz, enflasyon artar mı? | Esnaftanbul.com

Dolar, Euro, döviz, altın, borsa, faiz, ...

Enflasyon artar mı? döviz artar mı? faiz artar mı? Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli artış gösterme ...
Dolar, Euro, döviz, altın, borsa, faiz, enflasyon artar mı?

Dolar, Euro, döviz, altın, borsa, faiz, enflasyon artar mı?

Enflasyon artar mı? döviz artar mı? faiz artar mı?

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli artış gösterme durumuna denir? Enflasyon artarmı? Sorusuna cevap verebilmek için öncelikle ülkemiz piyasa koşullarına ve sosyo, kültürel hareketlere bakmak gerekir. En çok merak edilen konu, zorunlu mallarda fiyatların sürekli arttığı bir durumda enflasyon nasıl oluyorda düştüğü açıklanıyor. Enflansyon oranlarını açıklayan Tüik kurumunun enflasyon hesaplaması yaptığı sepette bulunan ürünlerin incelemesi gerekmektedir. Sonuç olarak yıl sonuna kadar enflasyonun artmayacağı, mevcut enflasyon oranlarından işçi ve memur kesiminin maaşlarına zam yapılacağı gözlemlenmektedir.

Döviz düşer mı? döviz artar mı, ekonomiye etkisi nedir?

Ülke ekonomimiz güncel durumda sağlam temeller üzerinde olmadığından ve Dünyadaki gelişmelere endeksli olarak daralan küresel ekonominin etkilerinde çok fazla etkilenmekteyiz. Dövizinde artış ve azalışı iç gelişmelerden ziyade daha çok jeopolitik konumumuzla entegreli olarak yaşanan ve yaşanabilecek olaylara bağlı olduğu görülmektedir. Dövizin artmasında ülkemize sağlayacağı en önemli konu, yurtdışına sattığımız mal taleplerinde önemli ölçüde artış, yani ihracatın artmasıdır. Döviz arttığında ithalat azalacak ve ödemeler dengesinde, cari açıkta önemli derecede azalmalma meydana gelecektir.

Faiz artarmı,azalırmı, ekonomiye etkisi nedir?

Faiz paranın karşılığıdır ve ekonomik gelişmelere dayalı, sonuç olarak artış yada azalış gösterir. Faizler artığında yatırımlar düşecektir. Yatırımların düştüğü ortamda, işsizlik artacak, piyasa koşulları ve talep daralacaktır.  Ters orantılı olarak, faizler düştüğünde yatırımlar artacak, iç talep artacak, işsizlik azalacaktır. Ancak ülkemizde son dönemde hane halkının ve firmaların yatırımlarını arttırması, talebin artması ve işsizliğin düşmesi için Merkez Bankası tarafından sürekli faizler düşürülmektedir. Düşen faizlerle birlikte güncel olarak, talepte ciddi anlamda artış yaşanmaktadır. Ekonomi biliminde bu denli taleplerin arttığı dönemlerde enflasyonunda artması beklenir. 

  2019 yılının son çeyreğine geldiğimiz ortamda Türkiye ekonomisi, devletin açıklamış olduğu teşvik paketleri ve faizlerin düştüğü ortamda ivme kazanmış, iç talep artmış, enflasyon azalmış olarak görünmektedir. Döviz kurlarında istikrar yakalanmıştır. Kısa vade de artan talebin,düşen faizin,döviz istikrarırın; uzun vade de, işsizliği düşüreceği, yatırımları arttıracığı, faizlerin daha da düşeceği, döviz kurunda bir düşüşü sağlayıp sağlamayacağı ilerleyen dönemlerde daha net görülebilecektir.