İŞKURdan destek! | Esnaftanbul.com

İŞKURdan destek!

İŞKUR nedir, Faaliyet alanı nelerdir,İŞKUR destekleri nelerdir, İŞKUR teşvikleri neler, soruların cevabı ...
İŞKURdan destek!

İŞKURdan destek!

İŞKUR nedir, Faaliyet alanı nelerdir,İŞKUR destekleri nelerdir, İŞKUR teşvikleri neler, soruların cevabı yazımızda,


İŞKUR, ticari faaliyette bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelere bir çok destekleme ve teşviklerde bulunmaktadır.
İŞKUR, T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığına bağlı olarak çalışan, ülkemizde mevcut istihdamın korunmasına, işsizliğin önlenmesine, iş gücünün yaygınlaşmasına, çalışan kesiminin artmasına, işsizlik sigortası konusunda düzenlemeler yapan kurumdur.

İŞKUR teşvikleri neler, faydalanma şartları nelerdir, faydalanma süreleri ne kadar?

Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olan kişililerin istihdamı teşviki, faydalanma şartları
ve faydalanma süreleri;

- Son altı ay içinde işsiz olunması, 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay, 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay, 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,

İlave istihdam teşviki, faydalanma şartları ve faydalanma süreleri;

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması, işe alınma tarihinden önceki son üç ayda 10 günden fazla sigortalarının bulunmaması, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ ya verilmesi, tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

Özel sektör işvereni olunması

İlave istihdam ücret teşviki,

İşsizlik ödeneği alan kişilerin istihdamına ilişkin teşvik, asgari ücret desteği

İŞKUR işverenler için neler yapmaktadır?

İŞKUR işverenler için; kayıt yaptırmak sureti ile, İşveren danışmanlığı, işçi bulma, yurtdışı istihdam sağlama hizmeti, kısa çalışma ödeneği, işgücü çizelgesi, mesleki eğitim kursları, iş başı eğitim programları, teşvikler ile engelli istihdamı için bir çok destekleme ve teşviklerde bulunmaktadır.

Yukarıda sayılan destekleme ve teşviklerden yararlanmak için İŞKUR il müdürlüklerinden veya www.iskur.gov.tr adresi üzerinden kayıt yapmanız gerekmektedir. Kayıt işlemi akabinde, sizlere atanacak olan temsilciniz sizlere uygun iş gücünü tespit ederek, en uygun işçi bulabilecektir.

Başvuruda Dikkat Edilecek Konular,

Gerçek Kişi; Başvuranın Adı Soyadı , T.C. Kimlik Numarası , Adresi , Telefon Numarası, İmza bulunması
gereklidir.Tüzel Kişiler; Unvanı, Yetki Belgesi, Yetkili Adı Soyadı, Adresi, Telefon Numarası bulunması
gerekmektedir. Posta yoluyla yada bizzat başvurular yapılabilmektedir.