Kadın istihdamı yükselişe geçti | Esnaftanbul.com

Kadın istihdamı yükselişe geçti

Hazırlanan raporda istihtamda cinsiyet oranlarına göre kadın çalışan oranında artış yaşanıyor. İstihdamda ...
Kadın istihdamı yükselişe geçti

Kadın istihdamı yükselişe geçti

Yapılan araştırmalara göre kadın istihdamı yükselişe geçti

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ve Sosyal Güvenlik Kurunu SGK iş birliğiyle hazırlanan raporda istihtamda cinsiyet oranlarına göre kadın çalışan oranında artış yaşanıyor. İstihdamda yıl genelinde düşüş yaşanıp işsizlik oranın artmasına karşın kadın istihdamında artış yaşanması kadınların ekonomi açısından önemini arttırıyor. Gelişmiş ve gelişmete olan ülkelerde kadın istihdamının önemli derecede arrtığı gözlemlense de kadınlara karşı yapılan eşitsiliklerin tamamen ortadan kalktığı söylenemez. Dünyada kadınlar erkeklere göre daha az kazanç sağlayabildikleri evde bakım, hasta bakıcılık,çocuk bakıcılığı gibi işlerde daha çok tercih edlmektedirler. Gelişmekte ve gelişen ülke ekonomilerine bakıldığında ise kadiınlar 9 saatten fazla çalışmakta, erkekler ortalama 8 saat çalışmaktadırlar. Ücretsiz olarak yapılan işlerde kadın-erkek dağılımına bakıldığında kadınların erkeklerden daha fazla ücretsiz işlerde çalıştırıldığı görülmektedir. Bu durum gelişmemiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde daha fazla gelir dağılımndaki adaletsizliğin olduğu görülüyor. Son dönemlerde kadın işgücüne katılım oranı önemli derecede artmıştır. Bu artış emelklilik sisteminde kadının daha çok ön plana çıkması, daha az pirim ödeyerek emekli olmasının önü açılmıştır. Son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde, teknolojinin gelişmesi ile birlikte kadınların erkeklere oranlanla iş gücüne katılımı oldukça arış göstermekte ve kadınların teknolojinin gelişmesine önemli katkı sağladığı görülmektedir.  Kadınların işgücüne katılımı, çeşitli politikalar ve desteklemelerle birlikte hız kazanmıştır. İş hayatında kadınlarına yönelik ayrımcılığın önlenmesi adına bir çok adım atılmaktadır. Bunlar; erken emekli olabilme, emzirme izni, doğum izni, kreş ve anaokulu teşvikleri ile birlikte kadının hem aile yaşamında refahının sağlanması hem de iş hayatında bulunma sürelerinin artması için oldukça önemlidir. Öyleki, Avrupa Sosyal Şartı kadınlara yapılan ayrımcılıkla mücadeleye yer vermektedir. Türkiye 1989 yılında bu şartı kabul ederek, uygulamaya, “Çalışan kadınların korunması kanunu” nu yürürlüğe koymuştur. 

Türkiyede kadın çalışan konusunda genel görünüm

Ekonominin geleneksel olarak yapılan tarımdan uzaklaşarak, sanayi üretimine doğru ilerlemesi ile birlikte kadının işgücüne katılımı için bir çok proje ve teşvikler getirilerek önceki yıllara nazaran iş hayatında kadının yeri belirgin bir hal almıştır.